EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Gepubliceerd op 28 maart 2016 in Algemeen

Op de afgelopen ALV waren er niet genoeg leden (senioren) aanwezig om rechtsgeldige besluiten te nemen.

De statuten schrijven dan voor dat er een extra Algemene ledenvergadering moet worden uitgeschreven en deze is op

WOENSDAG 6 APRIL OM 20.00 UUR BIJ TACHYS.