Notulen extra A.L.V. dd. 16 nov. 2016

Gepubliceerd op 15 december 2016 in Algemeen

Notulen van de Extra Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging Tachys.

 1. 16 november 2016
 2. Opening en mededelingen:

De voorzitter, heet de aanwezigen welkom. Er zijn 3 afmeldingen binnen gekomen bij het bestuur. Er zijn 53 leden aanwezig; de ledenvergadering kan dan ook rechtsgeldige besluiten nemen. Het enige onderwerp op de agenda is het Plan voor een duurzaam TV Tachys. Andere onderwerpen zullen niet in deze Extra ALV in behandeling worden genomen.

 1. De voorzitter stelt de leden van de commissie Duurzaamheid voor. En geeft het woord aan Dick van Eck om de uitkomst van het onderzoek “Plan voor een duurzaam TV Tachys” toe te lichten. Na de toelichten zal de instemming van de aanwezige leden worden gevraagd voor het doen van een investering ten behoeve van de aanschaf van 105 zonnepanelen.
 1. Dick ligt toe dat de afschaffing van de Ecotax regeling de energielasten van Tachys per 2016 met € 2000,- per jaar verhoogt. Er is echter een nieuwe subsidieregeling voor in de plaats gekomen.

De commissie Duurzaamheid heeft technische ondersteuning gekregen van een bureau dat door de gemeente Nijmegen wordt ondersteund MVOMETLEV.

Tachys verbruikt per jaar 37358 kWh elektra en 2480 m3 gas. Wat zijn de energie-slurpers: verlichting, warm ater, koeling, ventilatie, verwarming en pompen.

Wat heeft Tachys al gedaan om het gas verbruik te verminderen: inregelen CV en radiatoren, thermostaat op handbediening en dakisolatie. Verwachte besparing dakisolatie per jaar €650,-.

De commissie heeft ook het elektriciteit verbruik onder de loep genomen en aanbevelingen gedaan:

 • Het is aan te raden om de oude koelkasten te vervangen.
 • LED baanverlichting bespaart 30% energie t.o.v. gewone lampen maar de aanschaf is kostbaar.
 • Tachys heeft een plat dak met een capaciteit van 105 zonnepanelen die 70% van het huidige elektriciteitsverbruik kunnen leveren

Het bestuur heeft op voorspraak van de commissie besloten om baan 7 te voorzien van LED verlichting. Als extra investering worden er nog twee extra masten bijgeplaatst om de baan optimaal te verlichten. Kosten €17.490,- (incl.) Hiervan verwachten we €3.256,- subsidie terug te krijgen op masten en lampen.

Zoals gezegd heeft Tachys een plat dak met een capaciteit voor 105 zonnepanelen.

Deze leveren 26.000 kWh per jaar op (i.e. 70% van ons verbruik).

Er is een verwachte terugloop van 10% in 10 jaar, 20% in 25 jaar.

Het dak kan er tegen (rapport Ing Buro Croes) maar de zonnepanelen moeten wel af en toe schoongemaakt worden.

We krijgen 10 jaar fabrieksgarantie (Solar Kompas BV) op de installatie en voor €220,- p.j. (Energy Care Service) kunnen we de installatie 20 jaar verzekeren tegen vandalisme, klimaatschade, diefstal, storingen en gevolgschade.

Opbrengst:  - 26.000kWh leveren een opbrengst van € 3700,= per jaar (hangt wel af van verbruiksniveau) min de verzekering a € 220,= per jaar.

Positieve randvoorwaarden: Als we teruggaan naar een verbruik van 26.000kWh kunnen we het bedrag in 5 jaar terug verdienen

Negatieve randvoorwaarden:

 • Als we meer produceren dan verbruiken, loopt de terugverdientijd op
 • De cijfers gelden bij de huidige (gunstige) salderingsregeling bij de energiebedrijven. Dit kan veranderen, maar NIET van de ene dag op de andere.

 

Kostenplaatje:

 • Leveren en plaatsen zonnepanelen     €29,040,=
 • Subsidie                                                €  6,625,=
 • BTW teruggave €  5,040,=

                            Netto                                  €17,375,=

 • Verzekering: € 220,= p.j.
 • Terugverdientijd wordt maximaal 5,8 jaar.

Mochten we de BTW niet terugkrijgen dan stelt men voor om toch tot aanschaf over te gaan.

Mocht de subsidie niet doorgaan dan stelt het bestuur voor om (nog) niet tot aanschaf over te gaan. We proberen dan het jaar erop nogmaals de subsidie aan te vragen.

Rekening houdend met afschrijvingen en onvoorziene uitgaven, is het bestuur van mening dat Tachys de investering kan dragen.

De investering heeft geen invloed op eventuele contributieverhogingen. We blijven een goedkope en ook gezellige vereniging in Nijmegen.

Het bestuur van Tachys vraagt instemming van haar leden voor het doen van een investering van max. €22.500,- ten behoeve van 105 zonnepanelen.

 1. Instemming Leden.

De stemming gebeurd d.m.v. handen opsteken en tegen, 2 leden tegen en de rest van de aanwezigen voor. Voorstel aangenomen.

 1. B.T.W.

Voor de BTW teruggave zal men een bedrijf inschakelen “De Centrale BTW teruggave” deze kosten bedragen ca. € 86,=

 1. Rondvraag

Komt er alleen LED verlichting op baan 7?  Dat is juist, op baan 7 is men al jaren niet tevreden over de lichtkwaliteit. Hier willen we op uit proberen hoe LED verlichting bevalt bij de leden.

Waarom komt er geen LED verlichting op baan 1 en 2? LED verlichting is experimenteel, het is nog niet zeker dat we als prettig wordt ervaren en we weten nog onvoldoende over de feitelijke branduren van de dure LED lampen.

 

Voor de subsidie is mogelijk een accountantscontrole nodig, dit zijn weer extra kosten. De voorzitter denkt dat er geen accountantscontrole nodig is maar vraagt dit na.

 

De Inbox van info@Tachys.nl is vol. De secretaris is hier al op gewezen en heeft tijdelijke maatregelen getroffen. Structureel is dit niet op te lossen.

 

Misschien is het een idee om de bar “duurzaam” te bemannen door mensen met een handicap in te huren. Het bestuur zal dit meenemen in de overweging t.z.t.

 

Marian Rutten laat weten dat de commissie Baan 8 tijdens de ALV vergadering in maart 2017 verslag zal doen nadat ze rapport hebben uitgebracht aan het bestuur.

 

 

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hij sluit de vergadering en biedt namens het bestuur allen een drankje aan.