Bezoek en Parkeren Tennisbanen TV Tachys:
Let op; Voor onze parkeergelegeneheid graag dit adres ingeven
in uw navigatie: Kerkstraat 54, 6543 KK Nijmegen

Clubhuis: Sportpark Schoonhorst, ingang aan de Kerkstraat

Telefoon Clubhuis: 024 3770353

Postadres
Postbus 40139
6504 AC Nijmegen

IBAN ABN-AMRO: NL04ABNA0537820868

Contactformulier