Najaarscompetitie (NJC)

Als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie te verplaatsen naar het najaar. Of de competitie in het najaar definitief door kan gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zo'n omvangrijke competitie te spelen.

Zelfde competitiesoorten en klassenopbouw
Voor de verschuiving van de tenniscompetitie geldt dat in het najaar dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw worden aangeboden als bij de VJC. Competitiespelers die zich hadden ingeschreven voor de VJC kunnen met hetzelfde team, aan dezelfde competitiesoort en in dezelfde competitie klasse spelen tijdens de NJC.
Daarnaast kunnen er nieuwe teams worden gevormd en aangemeld. Ook kunnen teams die in het najaar niet kunnen of willen deelnemen, besluiten om niet mee te doen. 
De indeling van teams zoals die gedaan is voor het voorjaar zal daarom door de KNLTB ook niet één-op-één overgenomen worden in het najaar.

Geen promotie of degradatie
Tijdens de tenniscompetitie die verplaatst is naar het najaar zal niet worden gespeeld om promotie of degradatie. Op die manier verliezen de teams, die in het najaar niet kunnen of willen spelen, hun teamrechten niet voor het voorjaar van 2021. Alle teamrechten van de VJC 2020 blijven dus geldig voor de inschijving van volgend jaar.
Ook wordt er in het najaar niet gespeeld om promotie of degradatie voor het najaar van 2021. Tijdens de NJC wordt er sowieso nooit gespeeld om promotie of degradatie.

Competitiesoorten

Speeldata
Bekijk hier de speeldata.

Loting vrijdagavond
Voor de Voorjaarscompetitie op de vrijdagavond was een loting nodig om te bepalen welke teams er competitie mochten gaan spelen. Deze loting komt te vervallen. Mochten er zich wederom meer teams aanmelden dan geplaatst kunnen worden, dan zal er opnieuw geloot worden.

Inschrijven
Tot en met 24 juni 2020 kun je je als team of individueel inschrijven door een mail te sturen naar [email protected].

Schrijf je een team in, noteer dan in de mail alle namen van de teamleden en de competitiedag en -soort waarvoor je je team in wilt schrijven. Schrijf je je in voor de zaterdag, geef dan ook meteen de voorkeurstijd om te starten aan (kan tussen 9.00 en 16.30 uur).

Schrijf je je individueel in, geef dan in de mail aan welke competitiedag(en) en -soort(en) je eventueel graag zou willen spelen.

De TC zal uit de individuele inschrijvingen teams vormen of individuele inschrijvingen indien mogelijk aan ingeschreven teams toevoegen. Hierbij zal onder meer gelet worden op speelsterkte, beschikbaarheid en natuurlijk de onderlinge verhoudingen.

Enkele opmerkingen:

  • Geef je alleen op als je echt beschikbaar bent.
  • We proberen iedereen die zich op tijd ingeschreven heeft te plaatsen, eventueel in overleg op een andere dag cq team.
  • Ook proberen we met voorkeuren rekening te houden, maar dat is absoluut geen garantie. De TC houdt het recht om wijzigingen door te voeren.
  • Wanneer men zich na inschrijving alsnog terugtrekt met als gevolg dat een heel team zich terug moet trekken, zal de boete van de KNLTB op desbetreffende speler(s) verhaald worden.
  • Bij meer inschrijvingen (teams) voor een bepaalde speeldag dan dat er ingedeeld kunnen worden, zal er geloot worden. Hierbij wordt rekening gehouden met klassebehoud.

Let op: Bij inschrijving voor het spelen van voorjaarscompetitie bij een andere vereniging ben je verplicht dit tijdig bij de TC te melden voor het aanvragen van dispensatie!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 377 0353

Sportpark De Schoonhorst

Kerkstraat 54
6543 KK Nijmegen